• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Croatian(HR)English (United Kingdom)

Korisne informacije

 Kako do lovišta:

Iz smjera Zagreba autocestom A3, izlaz Novska, nakon naplatnih kućica skrenuti lijevo županijska cesta D47 smjer Jasenovac, nakon ulaska u Jasenovac ići na most za smjer Hrvatska Dubica za selo Uštica, sada ste već u lovištu, izlaskom iz sela Uštica, (pazite na vrlo oštar zavoj u lijevo) a prije sela Tanac sa desne strane je skretanje sa ceste D47 na sporednu cestu za selo Višnjica.

 Pozicija lovišta selo Višnjica:

   16.86680317  45.25794182

An error occured during parsing XML data. Please try again.

KONTAKT INFO


Lovište: VIŠNJIČKI BOK III/36
Lovozakupnik: "KARLOVIĆ" obrt za ugostiteljstvo, lov i turističke usluge - Samobor
vl. Marijan Karlović
Tel:01 332 6536
Mob:091 575 1550
E-mail: marijan.karlovic@gmail.com

Lovište VIŠNJIČKI BOK PDF Ispis E-mail

Lovište III/36 "Višnjički bok" ustanovljeno je 2005. godine, prije toga, to područje se nalazilo u sastavu državnog lovišta III/28 "Posavske šume" kojim su gospodarile "Hrvatske šume", Uprava šuma Sisak od 1991. godine.

Lovište "Višnjički bok" je izrazito nizinskog, ravničarskog tipa, panonskog područja i nema razvedenu konfiguraciju terena.
Ukupna površina lovišta je 4086 ha, a lovna površina 3628 ha, u lovištu su u podjednakom omjeru zastupljene poljoprivredne i površine pod šumom.
Lovište se teritorijalno nalazi na zapadnom dijelu Posavine, odnosno na krajnjem istočnom dijelu Pounja, pošto se ušće rijeke Une u Savu nalazi na samoj sjeveroistočnoj granici lovišta.
Lovište Višnjički Bok teritorijalno sliči trokutu koje zatvaraju rijeke Una i Sava sa svojim ušćem te kanal Šegotin jarak (pravac Drenov Bok -Predore- Donji Cerovljani), administrativno pripada Sisačko-moslavačkoj županiji, a nalazi se na njenom istočnom dijelu.

Najbliža naselja su Jasenovac, Hrvatska Dubica, Donji Cerovljani, Predore, Drenov Bok, naselja Višnjica, Tanac i Uštica su u granicama lovišta, najbliži grad je Novska (15 km udaljenosti od naselja Višnjica). Lovište je izvrsno prometno povezano, preko Jasenovca autocesta  A3 Ivanja Reka - Lipovac udaljena je svega 12km. 

DSC00014-290
Lovište Višnjički bok u prolječe 
loviste-zimi-290
Lovište Višnjički bok zimi

Prirodna okosnica lovišta su rijeke Sava i Una koje su u povijesti često mijenjale tokove  što se po cijelom području lovišta vidi po suhim koritima i riječnim rukavcima. Visinska razlika u lovištu je svega 7 metara, u lovištu je veći broj vodotoka, kanala, depresija, odnosno bara, močvara, tršćaka, niza i čretova. Vlažna područja obrasla trskom i šašem omiljeno su boravište jelenske divljači.

 

jelen-visnjicki-bok-600_2
Jelen obični ponos svakog lovišta

 

Klima u lovištu je umjerena kišna kontinentalnog tipa, s pojavom mrazeva i snijega u zimskom dijelu godine. Zime su oštre sa snijegom u I. i II. mjesecu visine u prosjeku 15 cm, zima je često isprekidana toplijim razdobljima što dovodi do djelomičnog topljenja snijega. Oborine su podjednako raspoređene tijekom cijele godine izuzev u zimskom preriodu kada su nešto manje.

Isprepletenost poljoprivrednih plodnih oranica, nizinskih šuma i riječnih krajolika stvorilo je idealna stanište za brojne vrste divljači. Dominantna krupna divljač ovog prostora su jelen, divlja svinja i srnjak, a glavna sitna divljač zec obični, fazan- gnjetlovi i divlja patka.


........................................................................................................................................................
 

Karta lovišta

karta-lovista-visnjicki-bok-229
Standardna PDF KARTA LOVIŠTA

Fotografije lovišta

fotka-lovista-269
Fotografije snimljene u lovištu