• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Croatian(HR)English (United Kingdom)

Korisne informacije

Mjesečeva faze za tekući mjesec

- Pozicija lovišta centar sela Višnjica:
  16.86680317  45.25794182

- Vremenska prognoza

An error occured during parsing XML data. Please try again.
05:4511:4517:44
Izlazak i zalazak sunca danas

KONTAKT INFO


Lovište: VIŠNJIČKI BOK III/36
Lovozakupnik: "KARLOVIĆ" obrt za ugostiteljstvo, lov i turističke usluge - Samobor
vl. Marijan Karlović
Tel:01 332 6536
Mob:091 575 1550
E-mail: marijan.karlovic@gmail.com

Lov PDF Ispis E-mail
Lov na divlje patke u Posavini
Lov na patke u Posavini

Lov na patke u Posavini

U lovištu "Višnjički bok" zahvaljujući izvarednim uvjetima staništa (u lovištu ima 284 ha rijeka, kanala, potoka, močvara i bara, odnosno vodenih površina), imamo bogatu populaciju pataka. 

Lov na patke, najčešće gluhare, (Duck Hunting, Caccia alle anatre), veoma je popularan, pogotovo kod talijanskih lovaca. Patke se love dočekom na preletu, prije i poslije zalaska sunca, kad napuštaju vode i lete u unutrašnjost kopna tražeći hranu, patke se još love potražice sa psima. S obzirom na visinu leta, koriste se jači čokovi i krupnija sačma (3,0 - 3,5 mm), maksimalna udaljenost pucanja je 40m.  Lov na  patke dozvoljen je u periodu od od 1. rujna do 31. siječnja.


divlja-svinja-lovkarlovic-1000
Divlja svinja

Lov na divlje svinje

U lovištu "Višnjički bok" kao i u drugim područjima Posavine i Pounja populacija divljih svinja je tradicionalno jaka, ali naravno i zahvaljujući sposobnosti prilagodbe i razmnožavanja divljih svinja.  Zbog izrazito ravničarskog terena na području lovišta ima veći broj mikrodepresija koja su vlažna i obrasla su trskom i šašem, a u kojme divlje svinje rado borave.

Svinja divlja lovi se prigonom sa psima, pogonom, šuljanjem i dočekom. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima, najmanje dopuštena težina zrna je 8,20 grama, pucanje na maksimalno 150 metara. Na divlju svinju dopuštena je i upotreba kugle iz lovačke puške sa glatkim cijevima, ali na maksimalno 40 metara udaljenosti. Vepar, nazime i prase love se tijekom cijele godine i za njih nema lovostaje.

jelen-visnjicki-bok-1000
Lov jelena običnog

Lov Jelena običnog

U lovištu "Višnjički bok" zbog izrazito ravničarskog terena na području lovišta ima veći broj mikrodepresija koja su vlažna i obrasla su trskom i šašem, a u kojim jelenska divljač rado boravi.

Jelenska divljač lovi se dočekom, šuljanjem, vabljenjem, privozom zaprežnim kolima. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima, najmanje dopuštena težina zrna je 8,20 grama, pucanje na maksimalno 150 metara.  

Period lovidbe za jelena je od 16. kolovoza. do 14.siječnja, košuta se lovi od 1. listopada do 14. siječnja, a telad od 1. listopada do 31. siječnja.


fazan-lovkarlovic-1000
Lov na fazana

Lov na fazana

Na području lovišta ima dosta neobrađivanih poljoprivrednih površina zaraslih u gustu korovsku i drvenastu vegetaciju, a i veći dio oranica prošaran je grmljem, živicama i šumicama, što pogoduje miru i dobrom skrivanju fazana, a u njima nalazi i hranu. Fazan obično obitava  na pjeskovitom tlu te na ilovastoj pjeskulji, pjeskovitoj ilovači i ilovači, tj. na toplijim propusnim tlima kojima lovište obiluje. Zbog izrazito ravničarskog terena na području lovišta ima veći broj mikrodepresija koja su vlažna i obrasla su trskom i šašem, a koje odgovaraju fazanu zbog obilja animalne hrane.

Fazan se lovi prigonom, pogonom te potražice sa psima. Fazan se odstreljuje lovačkom puškom sačmaricom cal. 12, 16 i 20 sa sačmom promjera od 3,0 do 3,5 mm, na najvećoj udaljenosti od 40 metara. 

srnjak-zeljko-stipec-2600
Lov srnjaka

Lov srnjaka u Posavini

Srna se podjednako dobro osjeća u ravničarskim i brdsko-planinskim područjima. Srna je stanovnik polja gotovo kao i šume. Šume našeg lovišta su mješovite i čiste sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena, bagrema, ali i mekih vrsta listaća. Vegetacija je pogodna za srneću divlajč jer iam dovoljno prostora za obitavanje, sklanjanje i lanjenje.

Srneća divljač  lovi se dočekom, šuljanjem, vabljenjem i privozom zaprežnim kolima. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima, najmanje dopuštena težina zrna je 3,24 grama, pucanje na maksimalno 150 metara.  
Period lovidbe za srnjaka je od od 1. svibnja do 30. rujna, srne i lanadi od od 1. listopada do 31. siječnja.