• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Divljač lovišta VIŠNJIČKI BOK PDF Ispis E-mail
Isprepletenost šumskih i riječnih krajolika, stvorilo je idealna stanište za brojne vrste divljači.
Dominantna krupna divljač u lovištu "Višnjički bok" je jelen, divlja svinja i srna obična, a glavna sitna divljač zec obični i  fazan- gnjetlovi.

Uputite se u naše lovište želite li steći kvalitetan trofej jelenske, srneće divljači ili trofeja vepra i ujedno uživati u slikovitosti posavskih pejsaža. Ne manji užitak pružit će vam lov na sitnu divljač  fazana, zeca, divlju patku, prepelicu ili šljuku.


Glavna divljač  Lovidba po mjesecima I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Jelen obični od 16. VIII. do 14. I.                        
     Košuta od 1. X. do 14. I.                        
     Tele od 1. X. do 31. I.
Divlja svinja                          
     Krmača  od 1. VII. do 31. I.                        
     Vepar, nazime i prase cijelu godinu (nema lovostaje)
Srna obična
     Srnjak od 1. V. do 30. IX.
     Srna i Lane od 1. X. do 31. I
Fazan - gnjetovi od 16. IX. do 31. I.
Zec obični od 1.X. do 15. I.
Divlja patka
      Gluhara ( Anas platyrhynchos ) od 1. IX. do 31. I.
      Glavata (Aythya ferina L.) od 1. IX. do 31. I.
      Krunasta (Aythya fuligula L.) od 1. IX. do 31. I.
      Pupčanica (Anas querquedula od 1. IX. do 31. I.
      Kržulja ( Anas crecca L.) od 1. IX. do 31. I.

Od ostalih vrsta divljači u lovištu obitava: Jelen lopatar, Jazavac, Mačka divlja, Kune, Lisica, Čagalj, Tvor, Trčka skvržulja, Prepelica pućpura, Šljuka bena, Šljuka kokošica, Golub grivnjaš, Guske divlje, Patke divlje, Liska crna, Vrana siva, Čavka zlogodnjača, Svraka, Šojka kreštalica.


 

Karta lovišta

karta-lovista-visnjicki-bok-229
Standardna PDF KARTA LOVIŠTA

Fotografije divljači

fotografije-divljaci-269
Fotografije divljači snimljene u lovištu